„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DOKUMENTY OWES


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OWES
"RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"
ZA ROK 2018

Dokument do pobrania / PDF


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OWES
"RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"
ZA ROK 2017

Dokument do pobrania / PDF


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ / OWES
"RAZEM - INIACJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Dokument do pobrania / PDF


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU
"RAZEM - INIACJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dokument do pobrania / PDF

Pliki .pdf - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format np: Adobe Acrobat Reader /program darmowy/

Pliki .doc - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format np: OpenOffice /program darmowy/ lub Word Viewer /program darmowy/
facebook