„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

OSOBY FIZYCZNE - OSOBY PRAWNEOsoba fizyczna i osoba prawna - czyli kto?

jezeli nie wiesz czy to dotyczy Ciebie lub Twojej organizacji - kliknij i sprawdz


Osoba fizyczna:

 1. Prawne okreslenie czlowieka w prawie cywilnym

 2. Bycie osoba fizyczna pociaga za soba zawsze posiadanie zdolnosci prawnej, czyli mozliwosc bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiazan).

 3. Osoby fizyczne zwykle maja takze zdolnosc do czynnosci prawnych, uzalezniona jednak od pewnych warunków. Ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych nabywa sie w momencie ukonczenia 13 lat, natomiast pelna zdolnosc do czynnosci prawnych przy osiagnieciu pelnoletniosci.


Osoba prawna:

 1. Jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego

 2. Osobe prawna definiuje sie zazwyczaj jako trwale zespolenie ludzi i srodków materialnych w celu realizacji okreslonych zadan, wyodrebnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposazonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowosc prawna.

 3. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pelnie podmiotowosci prawnej, w szczególnosci nabywa zdolnosc prawna oraz zdolnosc do czynnosci prawnych (oraz odpowiednio zdolnosc sadowa i procesowa).


NASZA OFERTA

WYBIERZ TO CO CIĘ INTERESUJE - kliknij i sprawdźSZKOLENIA "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ"


"ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ"

Tematyka szkoleniowa będzie każdorazowo stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń:

Prowadzenie PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w sferze ekonomii społecznej;
 • Zarządzanie organizacją;
 • Planowanie strategiczne;
 • Zarządzanie finansowe;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej;
 • Tworzenie biznesplanów, marketing;
 • Budowanie powiązań kooperacyjnych;
 • Umiejętności społeczne.


WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIE

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Wypełnij ankietę potrzeb szkoleniowych.
 • Zapisz się na wybrane szkolenie - o każdym będziemy informować w aktualnościach.
 • Zapisz się do newsletera, wówczas informacje o aktualnościach będziemy przekazywać na Twoja skrzynkę e-mail.

DORADZTWO KLUCZOWE


DORADZTWO KLUCZOWE

Tematyka doradztwa obejmuje m. in. nastepujące zagadnienia:

 1. Zewnętrze finansowanie;
 2. Zakładanie przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów;
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej;
 4. Zarządzanie organizacją;
 5. Planowanie strategiczne;
 6. Zarządzanie finansowe;
 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 8. Ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację);
 9. Stworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby prawne.

WYBRAŁEŚ? - ZAPISZ SIE

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swojego doradcę
 • Skontaktuj się z doradcą poprzez e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie.


ANIMACJA LOKALNA


ANIMACJA LOKALNA

Usługi animacji lokalnej świadczone przez OWES służą przede wszystkim:

 1. tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 2. zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES;
 3. zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Formy usług animacji lokalnej:

 1. gminne spotkania nt. partnerstw lokalnych służących zawiązaniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 2. diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu;
 3. budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS;
 4. dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej;
 5. planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.


JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ? - ZGŁOŚ SIĘ

Jesteś zainteresowany wspólną realizacją inicjatyw w ekonomii społecznej? – zgłoś się do animatora lokalnego

CO ZROBIĆ...? - TO PROSTE
 • Znajdź swojego animatora
 • Skontaktuj się z animatorem poprzez e-mail.
 • Umów się na spotkanie w dogodnym dla siebie terminie


DORADZTWO KLUCZOWE  


SUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl
lub
Agata Dziubińska-Gawlik
a.gawlik@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Tomasz Lipiński
t.lipinski@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Tomasz Lipiński
t.lipinski@eds-fundacja.pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat chełmski i miasto Chełm

Tomasz Osiecki
t.osiecki@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski,tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl


ANIMACJA LOKALNA  


SUBREGION PUŁAWSKIPOWIAT BIŁGORAJSKI I JANOWSKI

Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.pl

POWIAT OPOLSKI I KRAŚNICKI

Beata Płecha
b.plecha@eds-fundacja.pl

POWIAT RYCKI I PUŁAWSKI

Małgorzata Kotowska
m.kotowska@eds-fundacja .pl

SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKIPowiat zamojski i m.Zamość

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl
lub
Grzegorz Grządziel
g.grzadziel@eds-fundacja.pl

Powiat chełmski i miasto Chełm

Karolina Koguciuk
k.koguciuk@eds-fundacja.pl

POWIAT hrubieszowski, krasnostawski,tomaszowski

Kacper Maciuk
k.maciuk@eds-fundacja.pl
lub
Eliza Potocka
e.potocka@eds-fundacja.plfacebook