„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

ARCHIWUM OWES


1.03.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków ogłoszony 22.12.2020r. na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 12 MARCA 2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL
W IV KWARTALE 2020 R. I KWARTALE 2021 R.


WIĘCEJ INFORMACJI


23.01.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków ogłoszony 22.12.2020r. na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 28 LUTEGO 2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W IV KWARTALE 2020 R. I KWARTALE 2021 R.

WIĘCEJ INFORMACJI


21.12.2020 ZAMYKAMY NABÓR WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21.12.2020 r. w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na IV KWARTAŁ 2020 r. zamykamy nabór wniosków na:

 • wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej,
 • refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem dla przedsiębiorstw społecznych,
 • dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy

w ramach projektu „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Jednocześnie informujemy, iż ww. nabory na I kwartał 2021 r. zostaną ogłoszone wkrótce.


14.12.2020 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 22.12.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 22 STYCZNIA 2021 R. LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W IV KWARTALE 2020 R. I W STYCZNIU 2021 R.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.10.2020 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION PUŁAWSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 08.10.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 8 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO 28 października 2020 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W IV KWARTALE 2020R.

WIĘCEJ INFORMACJI


30.09.2020 zamykamy nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym tj. 30.09.2020 r. w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na III KWARTAŁ 2020 r. zamykamy nabór wniosków

WIĘCEJ INFORMACJI


10.08.2020 WSPARCIE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.08.2020 WSPARCIE NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej.

WIĘCEJ INFORMACJI


10.08.2020 REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY WRAZ SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem w przedsiębiorstwach społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI23.07.2020 DOTACJE NA PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych.

NABÓR TRWA OD 31 LIPCA 2020 R. DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2020 R.

WIĘCEJ INFORMACJI
19.06.2020 ZAKUP OD PES I PS PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw rozpoczyna nabór wniosków na zakup od podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI
10.06.2020 Wydłużenie terminu Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 31 lipca br.

Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków w Konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 31 lipca br.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl
03.04.2020 WSPARCIE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY W SUBREGIONIE PUŁAWSKIM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z możliwością ubiegania się o różne formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w urzędach pracy przedstawiamy w tabeli terminy składania wniosków i kontakty do osób odpowiedzialnych za wnioski w poszczególnych powiatowych urzędach pracy.

WIĘCEJ INFORMACJI
06.04.2020 DORADZTWO KSIĘGOWO - PODATKOWE ORAZ FINANSOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) nadal dostępne jest doradztwo księgowo-podatkowe oraz finansowe. Doradztwo jest świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa księgowo-podatkowego oraz finansowego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
03.04.2020 Tarcza antykryzysowa OWES - ważne informacje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wszelkie informacje na temat wsparcia można uzyskać od naszych kluczowych doradców biznesowych - kontakt bezpośredni lub przez nasze biuro.

WIĘCEJ INFORMACJI
03.04.2020 Tarcza antykryzysowa dla organizacji pozarządowych

Co daje NGO-som przygotowany przez rząd pakiet specjalnych przepisów na czas epidemii? Część rozwiązań już działa – inne dopiero zaczniemy stosować. Na początek opisujemy najważniejsze dla organizacji pozarządowych punkty „Tarczy” i wyjaśniamy, czego mogą się spodziewać po uchwalonych ostatniego dnia marca regulacjach.

WIĘCEJ INFORMACJI
02.04.2020 DORADZTWO PRAWNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W KWIETNIU 2020

Informujemy, że w kwietniu dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo prawne. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa prawnego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
23.03.2020 DORADZTWO KSIĘGOWO-PODATKOWE ORAZ FINANSOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo księgowo-podatkowe oraz finansowe. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa księgowo-podatkowego oraz finansowego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
17.03.2020 DORADZTWO PRAWNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo prawne. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa prawnego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI
04.03.2020 Konkurs: Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

WIĘCEJ INFORMACJI


29.07.2019 Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Gmina Annopol przeprowadza szacowanie wartości zamówienia w zakresie „Zakupu i montażu szafek kuchennych wraz z kuchenką gazową, piekarnikiem, zlewozmywakiem i baterią w zabudowie”, do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

WIĘCEJ INFORMACJI


03.06.2019 DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU "RAZEM-INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstw społecznych został przedłużony do dnia 31.07.2019 r.

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w siedzibach OWES ”Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”:

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin
Związek Młodzieży Wiejskiej
ul. Sikorskiego 2, 23-210 Kraśnik


08.05.2019 Zapraszamy na III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca br. w Warszawie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

WIĘCEJ INFORMACJI


12.04.2019 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych
na utworzenie nowych miejsc pracy
w ramach projektu
"Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstw społecznych został przedłużony do dnia 31.05.2019 r.

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich oraz osobiście w siedzibach OWES ”Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

WIĘCEJ INFORMACJI


20.03.2019 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych
na utworzenie nowych miejsc pracy
w ramach projektu
"Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstw społecznych

WIĘCEJ INFORMACJI


12.03.2019 Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 - ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

WIĘCEJ INFORMACJI


15.12.2018 Kiermasz Bożonarodzeniowy podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy podmiotów ekonomii społecznej 15 grudnia 2018 w godzinach 10:00 - 18:00 do Galerii Olimp w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI


24-25.10.2018 II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
PRZYZNANIE CERTYFIKATÓW „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

W dniach 24 i 25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie odbędzie się II OFESiS.

WIĘCEJ INFORMACJI


15.09.2018 KONWENT – REGIONALNA SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w wydarzeniu ,,KONWENT – REGIONALNA SIEĆ WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM”, które odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Pl. Teatralnym 1, w dniach 4-5 października 2018 r.

WIĘCEJ INFORMACJI


31.08.2018 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE ZAPRASZA NA TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Razem z ROPS w Lublinie zapraszamy na Targi Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 7 8 września 2018 r. na Rynku Starego Miasta w Lublinie przy Trybunale Koronnym.

WIĘCEJ INFORMACJI


16.08.2018 Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 - konkurs

Informujemy, iż ogłoszony został Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 mający na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI


11.05.2018 UROCZYSTE OTWARCIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Roztoczanka

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07.05.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej spółdzielni socjalni uruchomionej w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" - "Gastronomicznej Spółdzielni Socjalnej Roztoczanka".

WIĘCEJ INFORMACJI


12.03.2018 UROCZYSTE OTWARCIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Piccoland

Informujemy, że w dniu 03.03.2018 r. swoją działalność rozpoczęła Spółdzielnia Socjalna ,,Piccoland sala zabaw w Józefowie". Spółdzielnia została utworzona dzięki środkom finansowym przyznanym w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej".

WIĘCEJ INFORMACJI


11.01.2018 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych
na utworzenie nowych miejsc pracy
w ramach projektu
"Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 22 stycznia 2018 r. do wyczerpania środków – w trybie ciągłym. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI


3.11.2017 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu "Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Informujemy, iż zostaje wydłużony termin konkursu "Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" – do 8 grudnia 2017 r. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI


31.07.2017 Zaproszenie na spotkanie
dotyczące finansowania podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy na spotkanie „Świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej” w dniu 04.08.2017 godz. 11:30 – 15:00.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Lublinie "Razem- inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" zaprasza wraz z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA na spotkanie poświęcone tematyce finansowania podmiotów ekonomii społecznej.

WIĘCEJ INFORMACJI


06.06.2017 Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 14 czerwca w trybie ciągłym - do wyczerpania środków. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI


24.05.2017 WYDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU - Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy

Informujemy, iż zostaje wydłużony termin konkursu „Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” – do 26 maja 2017 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O DOTACJACH

28.04.2017 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 10 maja do 24 maja 2017 r. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI


01.02.2017 „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

Miło nam poinformować, że umowa na realizację projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJI
facebook