„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

BIBLIOTEKA OWES

Proponujemy lekturę publikacji o przedsiębiorczości społecznej.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku.
Ekonomia Solidarności Społecznej

plik PDF


Ekspertyza istniejących systemów certyfikacji jednostek samorządu terytorialnego w obszarze spraw społecznych
Fundacja Nowy Staw
plik PDF


Ekspertyza istniejących systemów certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej
Fundacja Nowy Staw
plik PDF


Ocena stosowanych metod i narzędzi docierania do klientów przez podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne
Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
plik PDF


Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną
Raport na temat Polski
plik PDF


Ekonomia społeczna ożywia rozwój lokalny
plik PDF


Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju
plik PDF


Tworzenie i organizacja podmiotów ekonomii społecznej.
Ekonomia społeczna w praktyce

plik PDF


Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
plik PDF


Ekonomia społeczna i biznes – partnerstwo sukcesu
plik PDF


Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań
plik PDF


Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005 – 2007.
Raport z badań, Stowarzyszenie Klon
plik PDF


Wspieranie ekonomii społecznej przez administracje publiczną,
Ekonomia Społeczna Teksty 2007
plik PDF


Gospodarcza strona dobroczynności II
plik PDF


Przedsiębiorstwa społeczne jako jedna z form zatrudnienia socjalnego.
Doświadczenia wybranych krajów – Włoch, Finlandii, Francji

plik PDF


Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach socjalnych
plik PDF


Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej
plik PDF


Zatrudnienie socjalne. Dobre praktyki Klubów Integracji Społecznej
plik PDF


Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce
plik PDF


Tylko miłość uskrzydla, czyli ekonomia społeczna w praktyce Kościoła
plik PDF


Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne
plik PDF


Ramy instytucjonalne dla przedsiębiorstwa społecznego: wyzwania dla Polski i innych nowych krajów członkowskich
plik PDF


Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości
plik PDF


Spółdzielnie socjalne
plik PDF


Przedsiębiorstwo społeczne w działaniu.
Poradnik dla tych, którzy działają w przedsiębiorstwach społecznych, dla tych którzy chcą to robić, a także dla tych, którzy jeszcze o tym nie myśleli

plik PDF


Dobre praktyki bez barier.
Ekonomia społeczna dla niepełnosprawnych

Autorzy: Mgr Jerzy Kawa, Dr Piotr Raźniewski, Dr Dariusz Śledź. Olsztyn, 15
plik PDF


Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna.
Instytut Spraw Publicznych. Pod redakcją Tomasza Kaźnierczaka i Marka Rymszy
plik PDF


A Global Initiative - A Global Agenda.
PRME Principales for Responsible Management Education
plik PDF


Wykorzystaj przetarte szlaki ekonomii społecznej.
Gdańsk 2009
plik PDFATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ


Bałtów – gmina, którą ożywiły dinozaury
plik PDF


Teatr przywraca życiu sens
plik PDF


Spółdzielnia godnego życia
plik PDF


Habitat for Humanity – pomagamy rodzinom mieszkać
plik PDF


Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS
plik PDF


Nasz Dom zastępczy w Lutolu Mokrym
plik PDF


Hoje miejsce do życia, miejsce do pracy – Stowarzyszenie „Być Razem”
plik PDF


Plaster na służbę zdrowia – Stowarzyszenie „Flandria”
plik PDF


Stowarzyszenie Emaus: pomóż mi pomagać innym!
plik PDF


Pensjonat „U Pana Cogito”
plik PDF


Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa
plik PDF


EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie: królik uczy życia
plik PDF


To jest nasza szkoła – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo
plik PDF


Wspólnota „Chleb Życia” – manufaktura wiary w siebie
plik PDF


Debrzno: perła Północy
plik PDF


Krok przed potrzebami – Grudziądzkie Centrum Caritas
plik PDFPUBLIKACJE POLSKIE
MAŁOPOLSKIEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w KRAKOWIE


Raport z badań na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie kujawsko-pomorskim
Marta Karwacka, Mateusz Kucz, Jacek Gądecki,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu.
plik PDF


Fundusze Strukturalne dla małopolskich spółdzielni socjalnych,
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP w Krakowie
plik PDF


Ekonomia społeczna w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
plik PDF


Społeczny kontekst rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w latach 2005-2007
Raport z badań. Stowarzyszenie Klon/Jawor
plik PDF


Gospodarcza Strona Dobroczynności II,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
plik PDF


O gospodarce wspólnotowej dla Partnerstwa "Budujemy nowy Lisków"
Tekst Witolda Toczyskiego
plik PDF


Jak założyć spółdzielnie socjalną?
plik PDF


O zaufaniu społecznym i rozwoju polskich gmin wiejskich
B. Fedyszak - Radziejowska,
plik PDF


NGO i ekonomia społeczna – części tej samej całości
Krzysztof Herbst, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
plik PDF


Ekonomia społeczna w Polsce i Unii Europejskiej,
XXII sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna.
Ekonomia społeczna. Ustroń, 13 stycznia 2006 r. ( prezentacja PPT)
plik PPT


Raport o sektorze spółdzielczym,
Iwona Krysiak, dla Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
plik PDF


Długotrwali bezrobotni w obliczu swego bezrobocia
Jerzy B. Sobczak, Uniwersytet Jagielloński
plik PDF


Wystąpienie Sue Web na temat rozwoju społeczności lokalnej dla Partnerstwa "Budujemy nowy Lisków"
plik PDF


Marginalizacja i wykluczenie społeczne Wykłady
Ryszard Szarfenberg,
plik PDF


Z teorii i praktyki gospodarki społecznej,
Tom 1, pod redakcją naukową Ewy Leś i Małgorzaty Ołdak, Uniwersytet Warszawski
plik PDF


Zatrudnienie socjalne. Dobre praktyki KIS,
Ministerstwo Polityki Społecznej
plik PDF


Zatrudnienie socjalne. Informacja o regulacjach prawnych oraz standardy usług świadczonych przez Centra Integracji Społecznej,
Ministerstwo Polityki Społecznej
plik PDF


Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne,
Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych FIP
plik PDF


Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji,
Anna Królikowska Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Wspołpraca NGO z bankami: wymogi zarządzania ryzykiem a perspektywy rozwoju,
Piotr Kazimierczyk,Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce,
Irena Herbst, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Wybrane polskie regulacje podatkowe w zakresie ekonomii społecznej,
Ewa Grzejszczyk, Bank DnB Nord Polska S.A.>
plik PDF


Środowisko prawno-finansowe w którym działają podmioty ekonomii społecznej,
Ewa Grzejszczyk, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Wybrane instrumenty systemu prawa podatkowego i finansowego w zakresie finansowania podmiotów ekonomii społecznej,
Ewa Grzejszczyk, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych – analiza sektora,
Marcin Sawicki, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w branży usług opiekuńczych. Analiza,
Anna Redlińska, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Badanie Perspektyw Rozwoju Działalności Polskich Podmiotów Ekonomii Społecznej w Branżach. Wybrana branża: edukacja – przedszkola,
Magdalena Głowacka, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDF


Perspektywy rozwoju polskich podmiotów ekonomii społecznej w branży ochrona środowiska (energia odnawilana, produkcja biopaliw),
Agnieszka Ludwicka, Bank DnB Nord Polska S.A.
plik PDFPUBLIKACJE ZAGRANICZNE
MAŁOPOLSKIEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w KRAKOWIE


Raport na temat integracyjnej pracy przedsiębiorstw społecznych: Belgia.
Artykuł jest częścią większego projektu: Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną)
plik PDF


Raport na temat integracyjnej pracy przedsiębiorstw społecznych: Luksemburg.
Artykuł jest częścią większego projektu: Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną)
plik PDF


Integracyjne przedsiębiorstwa społeczne w Hiszpanii.
Artykuł jest częścią większego projektu: Działania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw społecznych w obszarze integracji zawodowej)
plik PDF


Raport na temat integracyjnych przedsiębiorstw społecznych: Portugalia.
Artykuł jest częścią większego projektu: Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną)
plik PDF


Raport na temat integracyjnych przedsiębiorstw społecznych: Austria
Artykuł jest częścią większego projektu: Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną)
plik PDF


Integracyjne przedsiębiorstwa społeczne w Irlandii.
Artykuł jest częścią większego projektu: Działania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw społecznych w obszarze integracji zawodowej)
plik PDF


Raport na temat integracyjnej pracy przedsiębiorstw społecznych: Wielka Brytania.
Artykuł jest częścią większego projektu: Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną)
plik PDF


Integracyjne przedsiębiorstwa społeczne w Danii.
Artykuł jest częścią większego projektu: Działania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw społecznych w obszarze integracji zawodowej)
plik PDF


Finlandia: Integracyjne przedsiębiorstwa społeczne w Finlandii.
Artykuł jest częścią większego projektu: Działania społeczno-ekonomiczne przedsiębiorstw społecznych w obszarze integracji zawodowej)
plik PDF


Narodowy raport na temat integracyjnej pracy przedsiębiorstw społecznych: Szwecja.
Artykuł jest częścią większego projektu: Przedsiębiorczość społeczna: walka z wykluczeniem poprzez integrację ekonomiczną i społeczną)
plik PDF

facebook