„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

PROMOCJA OWES
OWES - Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Obszar ten wymaga szczególnego wsparcia. Jednym z podmiotów odpowiedzialnych za to wsparcie jest OWES.

OWES to skrót od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest to miejsce w którym zgłaszają się wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną, czyli ci którzy chcą działać łączyć zarabianie z zaangażowaniem społecznym.

Obszar działania

Nasz obszar działania to  subregion puławski czyli powiat puławski, rycki, opolski, kraśnicki, janowski i biłgorajski
OWES jest prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. Nasza siedziba znajduje się w Lublinie, przy ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin. Natomiast my jako doradcy, animatorzy funkcjonujemy mobilnie, docieramy do każdej gminy i powiatu na terenie naszego subregionu.

Co OWES oferuje?

Uruchamiamy nabory na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych poprzez powoływanie m. in. spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą. Zakładamy fundacje i stowarzyszenia, pobudzamy życie społeczne zarówno w miastach jak i małych miejscowościach. Współpracujemy z Burmistrzami i Wójtami, spółdzielniami socjalnymi
i stowarzyszeniami, ale także z Kołami Gospodyń Wiejskich i grupami nieformalnymi.

W ramach działań OWES zapewniamy:

Dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, przedsiębiorców i osób indywidualnych oferujemy pomoc i wsparcie w zakresie:

Posiadamy akredytację i pracujemy wg. zaleceń AKSES System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej, nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to zespół wymagań i standardów, które muszą spełniać podmioty chcące pełnić rolę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W ramach nasze działalności realizujemy projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego 2014-2020, działanie 11.3 – ekonomia społeczna, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pn. „RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ II”.
2020 plan działania 2020-2023

Plan działania OWES Razem - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II na lata 2020-2023

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” prowadzony jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie akredytacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznanej na obszar województwa lubelskiego na okres 05.02.2019 r. – 05.02.2021 r..
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw posiada również akredytację w ramach OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” prowadzonego w partnerstwie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz Consultor sp. z o .o. Akredytacja wygasa w dniu 07.08.2020 r. Obecnie, zadania zaplanowane do realizacji w ramach powyższego partnerstwa, zostały zakończone.

Pobierz plan w wersji PDFKATALOG
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
W JÓZEFOWIE NA ROZTOCZU

Pobierz katalog w wersji PDF
2015 SPOT TELEWIZYJNY

promujące ekonomię społeczną w oparciu o przykłady dobrych praktyk

Emisja TVP Lublin


2014 SPOT TELEWIZYJNY

promujące ekonomię społeczną w oparciu o przykłady dobrych praktyk

Emisja TVP LublinSPOTY RADIOWE


BILLBOARDY PROJEKTUMATERIAŁY PRASOWEULOTKIfacebook