„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

KONTAKT Z OWES


Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

ul. 3 Maja 18/5a
20-078 Lublin

Nasze biuro na mapie


ul. Krakowskie Przedmieście 28 ,
20-400 Lublin
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)

Nasze biuro na mapieStandardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - PDF


Istnieje możliwość zgłaszania uwag o jakości pracy OWES kierownikowi OWES (tel: 727-400-871)
oraz do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (akses@mrips.gov.pl)
facebook