„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


24-25.10.2018 II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ
PRZYZNANIE CERTYFIKATÓW „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

W dniach 24 i 25 października 2018 r. w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (kampus główny) w Warszawie odbędzie się II OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

II OFESiS zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Forum towarzyszyć będzie Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018”, organizowana w ramach projektu "System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego", realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.


Program II OFESiS do pobrania
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:
https://goo.gl/forms/vm0qHXbbAOGfWDNp1


Rejestracja na II OFESiS trwa do 11 października br.
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. +48 (22) 461 61 30
e-mail:ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl;akses@mrpips.gov.pl
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


ARCHIWUM OWESfacebook