„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


12.03.2019 Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 - ogłoszenie konkursu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W tym roku, po raz pierwszy, zostaną wybrane samorządy, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja laureatów podczas dużego, ogólnopolskiego wydarzenia, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego do promocji swojej działalności. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019 organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
• Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
• Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.


Kategorie konkursowe


W ramach drugiej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku,
Kategoria II. Najlepszy pracodawca,
Kategoria III. Sukces rynkowy,
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych EFS,
Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.


Pakiety wsparcia w ramach konkursu


Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.


Więcej informacji o konkursie:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2019,-,ogloszenie,konkursu,4123.html


Nabór wniosków trwa do 29 marca 2019 r.
ARCHIWUM OWESfacebook