„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


08.05.2019 Zapraszamy na III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca br. w Warszawie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

5 i 6 czerwca 2019 r. w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w Warszawie odbędzie się III OFESiS.

Wydarzenie to zaplanowano jako forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, cyklicznie gromadzące ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej. To także możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę koordynatora polityk publicznych w tym obszarze.

Forum towarzyszyć będą:

  • Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”
  • Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych
  • Warsztaty – niespodzianka. Przygotowanie konkretnych produktów z PES
  • Turnieje gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz „Ekonomia Społeczna“
  • Spacer śladami historii spółdzielczej
  • Punkty informacyjne realizatorów działań projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii społecznej

Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019” jest organizowana w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Działanie 2.9 PO WER).


Program wydarzenia: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/III,OFESiS,4084.html

Rejestracja jest otwarta do 22 maja br.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform

ARCHIWUM OWESfacebook