„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


29.07.2019 Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Gmina Annopol przeprowadza szacowanie wartości zamówienia w zakresie „Zakupu i montażu szafek kuchennych wraz z kuchenką gazową, piekarnikiem, zlewozmywakiem i baterią w zabudowie”, do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Wycenę kosztów sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania prosimy przesłać do dnia 31.07.2019 r. do godziny 15.30 na email: nadalmlodzi@annopol.eurzad.eu, wpisując w tytule: „Zakup i montaż szafek kuchennych wraz z kuchenką gazową, piekarnikiem, zlewozmywakiem i baterią w zabudowie”

Niniejsze zapytanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy

WIĘCEJ INFORMACJI - PLIKI DO POBRANIAARCHIWUM OWESfacebook