„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES17.03.2020 DORADZTWO PRAWNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) dostępne będzie doradztwo prawne. Doradztwo będzie świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa prawnego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Prosimy o kontakt w wyznaczonych terminach.


Dla podmiotów ekonomii społecznej z obszaru powiatów: janowskiego, biłgorajskiego, puławskiego, ryckiego:

MATEUSZ TORUŃ – numer telefonu 500 108 246

18.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
19.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
20.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
21.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
23.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
24.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
25.03.2020 r. – godz. 08.00-16.00
26.03..2020 r. – godz. 08.00-16.00


Dla podmiotów ekonomii społecznej z obszaru powiatów: kraśnickiego, opolskiego:

BARTOSZ PIECH – numer telefonu 506 604 069

18.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
19.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
20.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
23.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
24.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
25.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
26.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00
27.03.2020 r. – godz. 09.00-14.00ARCHIWUM OWESfacebook