„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES



06.04.2020 DORADZTWO KSIĘGOWO-PODATKOWE ORAZ FINANSOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Informujemy, że dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu puławskiego (powiaty: janowski, biłgorajski, puławski, kraśnicki, opolski, rycki) nadal dostępne jest doradztwo księgowo-podatkowe oraz finansowe. Doradztwo jest świadczone w formie dyżuru telefonicznego. Usługi doradztwa księgowo-podatkowego oraz finansowego są bezpłatne – wsparcie świadczone jest w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Prosimy o kontakt w wyznaczonych terminach.


Dla podmiotów ekonomii społecznej z obszaru powiatów: janowskiego, biłgorajskiego, puławskiego, ryckiego, kraśnickiego, opolskiego:

IWONA JANUŚ – numer telefonu 530 422 522

09.04.2020 r. – godz. 08.00-16.00
15.04.2020 r. – godz. 08.00-16.00
22.04.2020 r. – godz. 08.00-16.00
27.04.2020 r. – godz. 08.00-16.00



ARCHIWUM OWES



facebook