„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES10.08.2020 REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY WRAZ SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem w przedsiębiorstwach społecznych.


NABÓR TRWA OD 18 SIERPNIA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2020R.


Maksymalna kwota refundacji 1 nowoutworzonego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy

Przewiduje się utworzenie maksymalnie 5 miejsc pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z  „Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu” oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich
oraz osobiście w OWES ” RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce zachęcamy do składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

UWAGA!

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY:

Wniosek o refundację wyposażenia doposażenia

Załącznik 1 Biznesplan refundacja wyposażenia doposażenia

Załącznik 2 Harmonogram rzeczowo finansowy

Załącznik 3 Życiorys osób planowanych do zatrudnienia

Załącznik 4 Oświadczenie osoby zatrudnionej na stanowisku pracy

Załącznik 5 Opinia kluczowego doradcy biznesowego

Załącznik 6 Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy

Załącznik 7 Ankieta potrzeb szkoleniowych

Załącznik 8 Wniosek o subsydiowane zatrudnienie

Załącznik 9 Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 10 Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

Załącznik 11 Oświadczenie i uzyskaniu pomocy de minimis

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO LUB INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.


DO POBRANIA: DOKUMENTY SPAKOWANE - RAR


DATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE:

  • Załącznik 1 Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy
  • Załącznik 2 Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis
  • Załącznik 3 Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego 
  • Załącznik 4 Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis
  • Załącznik 5 Oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis.                                                       

DO POBRANIA: DOKUMENTY SPAKOWANE - RAR


Karta oceny:


wniosku o przyznanie refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 507 114 740,  ARCHIWUM OWESfacebook