„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES10.08.2020 WSPARCIE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.


NABÓR TRWA OD 18 SIERPNIA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W III KWARTALE 2020R.


Maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Zachęcamy do zapoznania się z  „Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu” oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

Przypominamy, że w przypadku ubiegania się o środki finansowe na założenie nowej spółdzielni socjalnej, obowiązkowe jest ukończenie przez osoby planowane do zatrudnienia, ścieżki szkoleniowo-doradczej poprzedzającej proces aplikowania o środki finansowe.

Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich
oraz osobiście w OWES ” RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA!

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce zachęcamy do składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

UWAGA!

W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych - Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Harmonogram rzeczowo – finansowy - Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych


DO POBRANIA: DOKUMENTY SPAKOWANE - RAR


Karta oceny:


Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 507 114 740,ARCHIWUM OWESfacebook