„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES30.09.2020 zamykamy nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż z dniem dzisiejszym tj. 30.09.2020 r. w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na III KWARTAŁ 2020 r. zamykamy nabór wniosków na:

  • wsparcie na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
  • wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej,
  • refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z subsydiowanym zatrudnieniem dla przedsiębiorstw społecznych,
  • dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy

w ramach projektu „RAZEM - INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Jednocześnie informujemy, iż ww. nabory na IV kwartał 2020 r. zostaną ogłoszone wkrótce.ARCHIWUM OWESfacebook