„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES1.03.2021 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Informujemy, iż przedłużamy nabór wniosków ogłoszony 22.12.2020r. na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

  1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
  2. Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
  3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 R. DO 12 MARCA 2021 R.
LUB DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W IV KWARTALE 2020 R. I KWARTALE 2021 R.


WIĘCEJ INFORMACJIARCHIWUM OWESfacebook