„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


18.05.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU PN. „SUKCES -PROGRAM WSPARCIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W FUNKCJONOWANIU W SIECIACH, PARTNERSTWACH I KLASTRACH ”.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłasza nabór podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do Projektu pn. „Sukces -program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Na Projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

Moduł I
–włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,

Moduł II
-tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Szczegóły dotyczące projektu w załączniku.


DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze do projektu - PDFARCHIWUM OWESfacebook