„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES


27.05.2021 ZAKUP OD PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIOSRTW SPOŁECZNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM WYSTĄPIENIA COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw rozpoczyna nabór wniosków na zakup od podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Produkty i usługi zakupione od podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zostaną przekazane instytucjom i placówkom uczestniczącym w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwo społeczne z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (powiaty: chełmski, miasto Chełm, zamojski, miasto Zamość, krasnostawski, tomaszowski, hrubieszowski), który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, ze względu na wystąpienie COVID -19 i który jest gotowy do realizacji zamówienia (tj. produkty zakupione od PES / PS muszą być wyprodukowane przez dany PES /PS, za wyjątkiem usługi ozonowania) .

Jakie produkty i usługi zostaną zakupione?

Zakup produktów i usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 obejmuje:

  • Zakup środków ochrony osobistej (komplety składające się z maseczek wielorazowych, fartucha, czepków, ochraniaczy na buty)
  • Zakup usług cateringowych (zupa i drugie danie)
  • Zakup usługi ozonowania pomieszczeń
  • Zakup usług opiekuńczych

Zapraszamy do składania wniosków.

Kontakt pod numerem tel. 509 125 758


facebook