„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

DZIAŁALNOŚĆ OWES14.12.2020 WSPARCIE FINANSOWE NA TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W RAMACH PROJEKTU ,,RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ” – SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 22.12.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków na wszystkie formy wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy:

 1. Dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych
 2. Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Subsydiowane zatrudnienie połączone z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 4. Dotacje na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej


NABÓR TRWA OD 22 GRUDNIA 2020 r. DO 22 STYCZNIA 2021 r.
LUB  DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W IV KWARTALE 2020 R. I W STYCZNIU 2021 R.


Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy (1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia).

Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy

Zachęcamy do zapoznania się z  „Regulaminem przyznawania środków finansowych w ramach projektu” oraz dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o wsparcie.

pRZECZYTAJ: Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu


SKŁADANIE DOKUMENTÓW


Dokumenty można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich
oraz osobiście w OWES ”RAZEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ – FUNDACJA NOWY STAW
ul. 3 Maja 18/5a,
20-078 Lublin


UWAGA:
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce zachęcamy do składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

UWAGA!
W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data ich nadania (data stempla pocztowego). W przypadku nadawania dokumentów za pośrednictwem firm kurierskich liczy się data ich wpływu do OWES.


WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ:

 • Potwierdzenie ukończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego
 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH:

 • Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH


ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA POŁĄCZONEGO Z REFUNDACJĄ WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


Subsydiowane zatrudnienie:

 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowane zatrudnienie
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik  nr 2 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik  nr 3 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik  nr 4 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik  nr 5 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu

DOKUMENTY DO POBRANIA – SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE


Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

 • Wniosek o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Kopie dokumentów zawierających numer NIP i Regon (np. wydruk z KRS)
 • Biznesplan refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy - Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Wniosek o przyznanie zatrudnienia subsydiowanego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

DOKUMENTY DO POBRANIA – REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACYZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA W RAMACH DOTACJI NA PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

 • Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych -  Załącznik nr 1a do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Harmonogram rzeczowo – finansowy -  Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Życiorys członków przedsiębiorstwa społecznego/osób planowanych do zatrudnienia – Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy – Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Opinia kluczowego doradcy biznesowego- – Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów na które udzielana jest pomoc de minimis – Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Ankieta potrzeb szkoleniowych – Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – Załącznik nr 8 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego -  Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych
 • Oświadczenie o niezyskaniu pomocy de minimis – Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych lub Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych

DOKUMENTY DO POBRANIA – PRZYSTĄPIENIE ORAZ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


KARTA OCENY:


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU

DO POBRANIA – REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTUWszelkie informacje udzielane są pod nr tel.: 507 114 74,ARCHIWUM OWESfacebook