„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

CZYM JEST OWES?

CELE

Celem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie subregionu puławskiego.

DZIAŁANIA

W ramach działań OWES zapewniamy: doradztwo animację lokalną szkolenia wsparcie księgowe, marketingowe i prawne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy

BIBLIOTEKA OWES

POLECAMY OBSZERNĄ BIBLIOTEKĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJNOWOŚCI W OWES

3.11.2017 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu "Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór trwa od 13 listopada 2017 r. do 28 listopada 2017 r. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI04.09.2017 SZKOLENIA PT.
"DROGA DO EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Informujemy, że w miejscowościach Zakrzówek oraz Puławy rozpoczęliśmy szkolenia pt. "Droga do ekonomii społecznej" dla osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie zainteresowanych działaniami w sferze ekonomii społecznej.

31.07.2017 Spotkanie nt finansowania podmiotów ES

Zapraszamy na spotkanie „Świadczenie usług finansowych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych oraz wspieranie za pomocą pożyczek rozwoju organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej” w dniu 04.08.2017 godz. 11:30 – 15:00.

WIĘCEJ INFORMACJI

06.06.2017 Dotacje na utworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór w ramach projektu "Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej" trwa od 14 czerwca w trybie ciągłym - do wyczerpania środków.

Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI

24.05.2017 Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu "Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej"

Informujemy, iż zostaje wydłużony termin konkursu „Dotacje dla przedsiębiorstw społecznych na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu Razem-inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” – do 26 maja 2017 r. Maksymalna kwota dotacji na 1 nowoutworzone miejsce pracy wynosi 23.000 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI O DOTACJACH

SPRAWDŹ CZYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE01.02.2017 „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

Miło nam poinformować, że umowa na realizację projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

WIĘCEJ INFORMACJIHISTORIA OWES

2016

UMOWA Z Urzędem Marszałkowskim WOJewództwa LUBELSKIEGO

Podpisanie umowy na realizację projektu „RAZEM – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ” z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

WIĘCEJ INFORMACJI

2015

AKREDYTACJA

OWES otrzymuje akredytację (AKSES) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2016

UMOWY PARTNERSKIE

Podpisanie umowy partnerskiej między Europejskim Domem – Spotkań – Fundacją Nowy Staw, a Consultorem Sp. z o.o, i Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Jej celem jest prowadzenie OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

2012

KONIEC PROJEKTU

Zakończenie realizacji projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

2009

POWOŁANIE OWES

Powołanie OWES jako dział Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.
Poczatek realizacji projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

2005

POCZĄTKI

Europejski Dom Spotkan –Fundacja Nowy Staw Partnerem w projekcie "W stronę polskiego modelu ekonomii społecznego–budujemy nowy Lisków”.
Powołanie Gminnego Centrum Aktywizacji Społeczno – Zawodowej i Nasutowskiego Przedsiebiorstwa Społecznego.Akredytacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznejfacebook